Kontakt

H-G, s.r.o.
Pytliacka 135/10
040 11 Košice

mobil: +421 904 424 500
e-mail: info@hg.sk

IČO: 47 618 892
DIČ: 2023978803
IČ DPH: SK2023978803

IBAN: SK1211000000002925905863
BIC: TATRSKBX

 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka číslo: 34896/V.


Ak nám pošlete pôdorys Vašeho rodinného domu alebo bytu emailom, spracujeme Vám návrh Aereco vetracieho systému s cenovou ponukou.


Informácia k využitiu Aereco prívodných štrbín vzduchu v kombinácii s rôzne navrhnutou odsávacou stranou v kúpelni, WC príp. kuchyni.

Aereco prívodné štrbiny spľňajú všetky požiadavky EU legislatívy (org. tu) a vďaka schopnosti automaticky regulovať prietok privádzaného vzduchu sú najefektívnejsím riešením vo svojej kategórii vetracích komponentov.

Bohužiaľ vetranie obytných priestorov je na Slovensku dlhodobo zaznávané a rieši sa väčšinou nekoncepčne, len ako „nevyhnutné legislatívne zlo“.
Preto väčšinou platí, že sa hľadá najlacnejšia alternatíva ako „poriešiť uvedené zlo“ a k návrhu vetracieho systému sa pristupuje neodborne bez rešpektovania základných fyzikálnych charakteristík jednotlivých komponentov vetracieho systému.
Aj keď samotné Aereco prívodné štrbiny poskytujú výborný pomer ceny k svojej funkcionalite je potrebné pri návrhu celého systému pristupovať odborne a zodpovedne, aby laická verejnosť, ktorá nemusí rozumieť základným princípom vetrania nebola „obeťou“ zbytočného diskomfortu príp. samotnej nefunkčnosti / nepoužiteľnosti jednotlivých vetracích komponentov.

V praxi sa toťiž často stáva, že odsávacia strana je nesprávne navrhnutá a tlak na prívodnej štrbine ďaleko prevyšuje prevádzkové hodnoty a preto štrbina nemôže komfortne, alebo vôbec plniť svoju funkciu.
Napr. pri použití ventilačných turbín na odsávacích stupačkách dochádza k neregulovanému odsávaniu vzduchu, ktoré násobne stúpa v závislosti od intenzity vetra.
Preto zvlášť v čase nepriaznivých podmienok (silný vietor) je cez prívodné štrbiny privádzané niekoľkonásobne vyššie množstvo vzduchu na aké je dimenzovaná čo môže spôsobiť, že štrbina vydáva rôzne „prievanové“ zvuky.
Toto však nie je problém samotnej štrbiny, ale nesprávneho návrhu a pochopenia fungovania núteného riadeného vetracieho systému, keď dochádza k nezmyselnej a neriadenej nadmernej výmene vzduchu.
Tento stav však nie je žiadúci bez ohľadu na inštalovaný typ prívodnej štrbiny nakoľko napr. vo vykurovacom období dochádza k zbytočnému navyšovaniu nákladov na vykurovanie a defacto k degradácii energetickej efektivity samotnej budovy.
To, že si užívateľ môže istý typ štrbiny úplne uzavrieť (a užívateľ má pocit  "kontroly" nad vetracím systémom) je len nepochopením správneho návrhu a realizácie efektívneho vetracieho systému, pričom užívateľ je „odsúdený“ na manuálnu reguláciu - viď. hneď prvé video (od 4. min.). V praxi môžme takéto vetranie prirovnať k vetraniu otváraním samotných okien, kde o konzistentnej kvalite vzduchu vo vnútri obytného priestoru nemusíme pochybovať, lebo je takmer s istotou hygienicky nevyhovujúca. A samozrejme energetická náročnosť takéhoto vetrania je porovnateľná so stratami neriadeným vetraním oknami, ak to neporovnávame s reálne nevetraným priestorom, kedy sú prívodné štrbiny vzduchu alebo samotné okná takmer trvalo uzavreté...


Informácie na týchto stránkach už neaktualizujeme nakoľko pripravujeme kompletne novú verziu stránok, preto v prípade projekčných prác na nových projektoch nás pre aktuálne informácie kontaktujte na vyššie uvedenej emailovej adrese, príp. si aktuálne technické informácie overte priamo na stránkach výrobcu Aereco.